Ποιοί είμαστεΗ Εκκλησία του Ελληνικού Δωδεκαθέου είναι μια Ελληνική κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν στους Θεούς που πίστευαν οι πρόγονοί μας προ της βιαίας επιβολής της αλλότριας Χριστιανικής θρησκείας. 
Σκοπός είναι να τιμούμε και λατρεύουμε τους Θεούς μας μέσα από τελετές και εορτασμούς που γίνονται στους τόπους λατρείας των προγόνων μας  ,σε οικιακούς βωμούς και κατά τόπους ιερά σημεία συναθροίσεως.